Kdeže loňské vize jsou?

Řada podnikatelů není spokojena s konečnými výsledky svých vizí o marketingu nebo vůdcovství. Většinou jim nevyhovují procesy, které užívají, protože se nedaří propojit je s původními firemními vizemi a hodnotami. Mají pocit, že vize nelze uvést do praxe.

Ve skutečnosti může mít taková situace dvě příčiny: buď stále existuje potřeba větší kultivace vizí a následné vytrvalosti, nebo jde o nedostatečně jasné vize, které nemohou přinést uspokojivé výsledky. Jasnost je klíčovým předpokladem jakýchkoli vizí a důležité je také vědět, že se nejedná o jednorázové úsilí. Zamyslete se nad následujícími otázkami:

- Jak jasné vám skutečně jsou představy výsledků, kterých chcete dosáhnout ve svém podnikání nebo životě?

- Můžete si své vize představit jasněji a očekávat jasnější výsledky?

- Jak často si najdete chvíli na zhodnocení a případné přehodnocení svých čekávání?

- Kladete si správné (a kvalitní) otázky?

- Jaké kroky můžete podniknout již dnes, abyste přijali určití vize, pravidelně kontrolovali průběh jejich plnění a žili lépe promyšleným životem?

-kk-

Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online