Kde se schovávají budoucí lídři?

Výběr a rozvoj budoucích vůdců je rozhodující. Přesto většina organizací jen málo nebo vůbec neprovádí identifikaci a péči o své nejlepší pracovníky. Efektivní následnický management vyžaduje tři věci:

- rychle předvídat a zaplňovat následnické mezery,

- identifikovat zaměstnance s vysokým manažerským potenciálem a aktivně plánovat jejich kariéru a rozvoj,

- sladit personální strategii s obchodní strategií.

Jen málo podniků provádí tyto aktivity dobře. Když byste tyto společnosti studovali, zjistíte, že jsou jejich praktiky působivé a prozíravé. Jak takové postupy zavést ve vaší organizaci? Musíte splnit tři požadavky, které formují architekturu efektivního řízení následnictví:

- zajistit, aby podnik chápal a pečoval o jedinečný talent a potenciál každého zaměstnance prostřednictvím individuálního plánování kariéry a rozvojových aktivit – v této fázi je důležitý podporující a pokračující dialog se zaměstnanci, podpora zaměstnanců v jejich rolích a vytvoření koučinkové kultury,

- hromadit a hodnotit skupinu talentů, identifikovat možné mezery v leadershipu a vhodné kandidáty,

- zajistit, aby manažeři činily potřebná nástupnická a rozvojová rozhodnutí prostřednictvím skupinových diskuzí a hodnotících setkání – v této fázi je podstatné vytvořit průhlednost a odpovědnost a řídit strategii takových setkání.

Management následnictví je delikátní praktika, ale jedna z těch, které jsou velmi důležité, pokud podnik usiluje o vedoucí roli v budoucnu. Vyžaduje důkladné porozumění silným stránkám, omezením a aspiracím zaměstnanců. Také vyžaduje průhlednost a ukázněný hodnotící proces, do kterého jsou zahrnuti všichni lídři v podniku. Silné vůdcovství dnes nezaručuje silné vůdcovství i v budoucnosti.

-ba-

Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal