Kde se bere konflikt?

Schopnost efektivně řídit konflikty patří mezi základní vůdcovské dovednosti. Vůdcové však v této oblasti často selhávají. Proč jsou konflikty tak složité? Mohou nastat na jakékoli úrovni organizace a hlavně mají silnou emocionální složku, což je činí stresujícími a obtížnými z hlediska řešení.

Autoři Craig Runde a Tim Flanagan vysvětlují ve své knize Becoming a Conflict Competent Leader, že instinktivní reakce při konfliktech nebývají nejlepší. Konfliktem jsou podle nich všechny situace, v nichž lidé narážejí na neslučitelné zájmy, cíle, principy nebo pocity. Způsobují je rozdíly v hodnotách, osobních preferencích nebo osobnostních rysech, kultuře či etnicitě. Nejčastěji mají lidé různé pohledy na řešení problémů, plnění potřeb a cílů.

Konflikty mohou vznikat i v situacích, kdy aktéři mají vzájemně závislé vztahy. Pokud máte jiné názory s člověkem, kterého již nikdy neuvidíte, je to zcela jiná situace, než kdy se máte denně potkávat a spolupracovat.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership