Každý manažer by měl umět mluvit o penězích

Mnozí manažeři mají problémy při komunikaci se svými podřízenými, mají-li s nimi efektivně mluvit o finančních záležitostech. Správná komunikace o platech z úst přímého nadřízeného přitom může být efektivnější než centrální zpráva z oddělení HR.

- Pochopte váhu své role v komunikaci o platech. Každý manažer by měl vědět, že jasná a transparentní komunikace o platech zvyšuje produktivitu jeho přímých podřízených. Nejde jen o úkol pro lidské zdroje.

- Převezměte odpovědnost za efektivní komunikaci o platech. Manažer, který cítí odpovědnost, má větší pravděpodobnost, že dosáhne efektivních výsledků.

- Získejte dovednosti a sebedůvěru pro komunikaci o platech. Dovednostem potřebným k řešení složitých otázek zaměstnanců týkajících se platů můžete získat praxí, ale i školením.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek