Každý má svůj talent na řešení konfliktů

Konflikt je nevyhnutelnou a neodvratitelnou součástí byznysu. Manažeři čelí konfliktům denně, ať už při jednání se zlostným klientem, kvůli špatné výkonnosti nebo jiným obtížným záležitostem. Ne všechny formy konfliktu jsou špatné, například kreativní napětí může povzbudit inovaci. Ale jiné typy konfliktů ohrožují produktivitu. Někteří manažeři nemají s konflikty žádný problém, dokonce si je mohou užívat. Potíž je v tom, že ačkoli si mohou libovat v boji a argumentech, jejich zaměstnanci ne. Ti mohou naopak v důsledku konfrontačního stylu řízení svého nadřízeného ztrácet zájem a klesat.

Na druhé straně mistrovské zvládání konfliktů pomáhá zaměstnancům držet směr a vyhnout se chaosu. Nejefektivnější metoda řešení konfliktů musí vycházet z individuálního přirozeného talentu a být založena na tom, jaký kdo od přírody je. Jak tedy můžete použít svůj talent na konflikty? Čím lépe lidé porozumí svému talentu, tím efektivněji mohou kontrolovat situace, ve kterých se ocitnou. A protože lidské bytosti jsou různé, neexistuje jediný přístup pro všechny, jak využít svůj talent k řešení konfliktů. Například osoba, které konflikty nevadí a ráda argumentuje, by měla pochopit, jaký vliv má její chování na ostatní a raději klást otázky, než hned argumentovat. Lidé získají pocit, že jsou zahrnuti do rozhodování a jejich vklad je oceňován. Jedinec, který se konfliktů bojí a vyhýbá se jim, by na ně měl začít pohlížet jako na problémy určené k řešení a vyřešení.

-ba-

Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal