Každá schůze musí mít určený cíl a ten splnit

Abyste si s plánováním schůzek ušetřili čas a zároveň si zaručili jejich úroveň, plánujte je a provádějte podle jednoduchých směrnic.

Někdy by nejefektivnější obchodní porada byla ta, která by se neuskutečnila. Mnoho obchodních setkání je neúčinných, schůzky často postrádají program a specifikovaný účel. Nejefektivnější schůzky jsou ty, kdy je účel setkání zřetelně předem uveden a cíle jsou jasné a specifické.

Účel setkání by měl být zřetelně uvedený v programu, který bude poskytnut všem před schůzkou. Jestliže je cílem setkání udělat nějaké rozhodnutí, je důležité, aby se jí účastnili jen ti, kteří mají právo toto učinit.

To, jak bude schůzka dlouhá, záleží na tom, jak se podaří splnit cíle. Pokud se to podařilo, je naprosto zbytečné, abyste své zaměstnance dále zdržovali, tím by se schůzka mohla dál stát neefektivní.

-pk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101