K jakým hříchům se manažeři přiznávají?

I manažer je jen člověk. Jaké chyby na sebe prozradili manažeři v provedených průzkumech? Je to například nedochvilnost. V Německu a Rakousku každý druhý manažer připustil, že často nebo příležitostně chodí pozdě, ve Švýcarsku to byl jen každý třetí. Obecně však této slabině manažeři nepřikládají až takový význam.

Druhým nedostatkem vedoucích pracovníků je stres. Až 42 procent vedoucích pracovníků v Německu a Rakousku přiznává, že se cítí v práci stresováni – zejména ti, kteří pracují v malém podniku. Ve Švýcarsku je tento počet nižší, zejména proto, že tam mají vedoucí pracovníci lépe propracované a zacílené manažerské strategie.

Někteří manažeři se také překvapivě přiznali k tomu, že jejich styl řízení je autoritářský. Obecně se dá z průzkumu vyvodit, že tento problém se týká spíše větších podniků – v menších firmách jsou pracovníci spíše přizváni ke spolupráci a podílejí se na rozhodování. Průzkum také ukázal, že manažeři v mnoha případech neumí správně řešit problémy.
Zdroj: Die Presse - Zpravodajský server - online verze deníku Die Presse.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Die Presse