Jste mikromanažer?

Manažer, který sleduje své lidi při všem, co dělají, a neustále jim opakuje, jak to mají dělat, může nejen poškodit dobré vztahy na pracovišti, ale také znemožňovat produktivní výkon práce. Nedokáže delegovat dílčí úkoly, a proto nemá čas na uvažování na vyšší, strategické úrovni. V odborné terminologii se pro takového vedoucího pracovníka vžil pojem mikromanažer.

Článek na serveru Careerbuilder.com shrnul základní varovné signály chování mikromanažerů.

Říkají zaměstnancům, co a jak mají dělat

Místo toho, aby své lidi žádali o splnění příslušných úkolů, jim dokola říkají nejen, co mají dělat, ale především to, jak to mají dělat.

Sami zpracovávají delegované úkoly

Místo toho, aby nechali zaměstnance řešit úkoly a problémy, pracují na tom, co už svým lidem jednou přidělili.

Vyžadují neustálé informace o stavu projektů

Místo toho, aby zaměstnancům dali prostor k uvažování a rozvoji vlastních nápadů, požadují zprávy o každém kroku a opět tím sami pracují na delegovaných úkolech.

Chtějí schvalovat každé rozhodnutí

Místo toho, aby zaměstnancům umožnili samostatné rozhodování s občasnými konzultacemi, musejí schválit každé dílčí rozhodnutí sami.

Chtějí mít pod kontrolou všechny informace

Místo toho, aby v případě, že neznají odpovědi, odkazovali podřízené na správné autority, cítí pocit ohrožení a nesdílejí důležité informace.

Požadují detaily namísto shrnutí

Místo žádosti o stručné shrnutí stavu příslušných úkolů požadují po zaměstnancích detailní vysvětlení, která v danou chvíli nejsou důležitá.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder