Jste dostatečně odolný vůdce?

Každý vůdce se setkává s krizemi. Úspěch řešení pak do značné míry závisí na tom, jak se jim dokáže postavit. Profesor Alabamské univerzity v Birminghamu Jerry Patterson se zabývá odolností vůdců v krizových situacích a dělí je do čtyř základních skupin.

- Nerealistický pesimista. Takový vůdce si v době krize nevěří, že může něco změnit. Považuje se za oběť. Často obviňuje z problémů druhé lidi.

- Realistický pesimista. Má neurčitou představu, jak by mohl věci změnit. Je ochoten převzít určitou část odpovědnosti, ale z většiny problémů obviňuje okolí.

- Realistický optimista. Umí uznat překážky a hledá špatné zprávy, aby se na jejich základě mohl lépe rozhodovat. Uznává svou odpovědnost za přispění k problému.

- Nerealistický optimista. Má tendenci zlehčovat krizi, což může vést až k překročení rozpočtu nebo ztrátě morálky zaměstnanců. Nedokáže správně zhodnotit příčiny krize.

Jak se stát správně odolným, realistickým a optimistickým vůdcem?

- Pracujte na tom, abyste pochopili, co se děje a jak jste vy sami mohli ke krizi přispět.

- Buďte pozitivní. Věřte, že i přes překážky se mohou povést dobré věci.

- Držte se svých osobních i organizačních hodnot a neodklánějte se od toho, co je důležité.

- V obtížných situacích buďte vytrvalí. Vzpamatujte se z neúspěchu a oslavujte i malé dílčí úspěchy.

- Investujte svou fyzickou i duševní energii s rozmyslem. Dopřejte si také potřebný čas na obnovení energie.

- Jednejte s odvahou na základě svých přesvědčení.

-kk-
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise