Jste digitální závisláci?

Nemůžete si pomoci a pořád kontrolujete svůj smartphone? Digital Addiction Disorder (porucha spočívající v digitální závislosti) je nutkavé chování, které může mít vážný dopad na váš život.

Závislost na internetu je stále tak trochu kontroverzní. Nebyla zatím uznána za skutečnou, oficiálně přijímanou duševní poruchu. Nicméně podle průzkumů provedených v USA a v Evropě může být závislostí na digitálních technologiích skutečně postiženo až 8 % populace. V Asii bude situace pravděpodobně ještě horší (ale měřit tuto závislost srovnatelným způsobem není snadné).

Skutečná porucha začíná, když vaše chování negativně ovlivňuje váš každodenní život, upozorňuje článek na webu obchodní školy INSEAD. Například závislost na mobilním telefonu je již mezinárodně uznávanou psychiatrickou diagnózou – nomofobie (z anglického „no mobile phobia“).

Digitální závislost

Lidé postiženi touto závislostí vyhledávají digitální aktivity až příliš často. Odměnou jim je uvolnění dopaminu do mozku. Když se však takového závislého zeptáte, jak často internet používá, pokusí se obvykle skutečný rozsah používání skrýt.

Tito lidé často zanedbávají vlastní rodiny a dokonce ztrácejí svůj společenský život. Negativní dopady má digitální závislost i na jejich práci, vzdělání a kariéru. Je zde určitá paralela se závislostí na jídle. Tato závislost může být překonána, když se dotyčný naučí jíst pravidelně a zdravě. Klíčem k překonání závislosti je vytvoření zdravých návyků a nalezení rovnováhy.

Jak se vyléčit

Digitální závislost se dá léčit návštěvou terapií, které jsou zaměřeny na nahrazení nebezpečných myšlenek jinými. Závislí si také musejí osvojit jiné návyky v chování, které jsou produktivnější a zdravější než jejich dosavadní.

Ke zbavení se závislosti může také vést individuální nebo skupinová psychoterapie podpořená poradenstvím pro rodinu závislého. Léky mohou s léčbou pomoci. Lidé stiženi digitální závislostí totiž často trpí i úzkostmi a depresemi.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge