Jestliže chceme být lídrem na trhu, musíme zaměstnancům nabídnout to nejlepší

Školení společnosti Image Lab pro AVG Technologies

Globální HR procesy společnosti AVG jsou navrhovány a řízeny v České republice. Jsme proto velmi nároční i vůči našim dodavatelům,“ říká Michaela Hladká, HR Specialist AVG Technologies.

Společnost AVG Technologies je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů bezpečnostního softwaru na světě. V České republice působí už od roku 1991. Ještě donedávna šlo o malou lokální firmu s ryze rodinnou firemní kulturou, dnes však již patří mezi globální hráče s více než 800 zaměstnanci v 10 zemích. S dynamickým růstem společnosti a expanzí do zahraničí v posledních letech samozřejmě vznikla i potřeba nastavení HR procesů.Přesto, nebo možná právě proto, je většina HR procesů poměrně čerstvá. Firma je implementovala v nedávné době nebo na jejich tvorbě a uvedení v život ještě stále pracuje. Vždyť samotné HR oddělení existuje v AVG teprve 5 let!

Většina HR aktivit v celém AVG je řízena z České republiky. Pro české oddělení HR to mimo jiné znamená, že nepřebírá hotové procesy nebo projekty, ale musí je samo vytvářet, definovat a nastavit nejen pro Českou republiku, ale také následně implementovat v zahraničních pobočkách. Je to velmi zajímavá příležitost, se kterou se v českém HR nesetkáváme tak často. Zaměstnancům to dává prostor nastavit procesy tak, aby byly maximálně funkční a efektivní. České HR neimplementuje něco, čemu nevěří a kde nevidí skutečně reálný přínos pro firmu a její úspěch na trhu.

Tato práce klade vysoké nároky nejen na zaměstnance v HR oddělení, ale i na jejich manažery a ostatní zaměstnance společnosti. Tím spíše jsou v AVG i velmi nároční směrem ke svým dodavatelům. Pokud jde o oblast rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, na českém trhu existuje nepřeberné množství dodavatelů, jejichž kvalita je ale velmi různorodá. Přestože se HR snaží vzdělávací firmu i konkrétní trenéry co nepečlivěji dopředu prověřit, stává se, že je spolupráce po realizaci zakázky ukončena, protože výsledná kvalita nenaplňuje původní očekávání.

Jedním z klíčových dodavatelů AVG Technologies se stala společnost Image Lab. Kromě kvalitních lektorů, silné zákaznické orientace, proaktivního přístupu a flexibility dokáží nabídnout mnohem víc. „Chceme pracovat se skutečnými partnery, kteří kromě toho, že realizují konkrétní školení, jsou také schopni se podílet na samotné tvorbě a implementaci procesů nebo konkrétních programů, a to je nejen v České republice, ale často i v zahraničí,“ říká Michaela Hladká, HR specialista AVG Technologies. Dodavatelé vzdělávání musejí být také schopni se podílet na hodnocení efektivity a přínosu daného programu, resp. investic firmy. Skutečný partner dokáže přispívat ke změně firemní kultury AVG, a to je ta přidaná hodnota, kterou hledáme,“ dodává.

imagelab 1 imagelab 2

Spolupráce AVG a Image Lab začala již v roce 2006. Trvalo však řadu let, než vzniklo to, co už znamená víc než dodavatelsko-odběratelský vztah: Partnerství. „V roce 2010 jsme spolupracovali např. na zavádění hodnocení zaměstnanců a ročních hodnotících pohovorů, což nebyla vůbec jednoduchá situace, protože bylo potřeba manažery nejen na hodnocení připravit, ale hlavně je přesvědčit, že to má smysl. I díky trenérům Image Labu jsme za rok dokázali výrazně změnit pohled našich zaměstnanců na celý proces,“ popisuje spolupráci Hladká.

Dynamika, inovace, otevřenost - to jsou charakteristiky firemního prostředí společnosti AVG Technologies a něco podobného očekávají od svých dodavatelů. Potřebují partnery, kteří dokáží přinášet inovativní nebo netradiční postupy, nástroje a řešení. Standardní řešení totiž zaměstnanci firmy už znají.

V současné době je jednou z našich hlavních priorit naučit naše zaměstnance pracovat s individuálním rozvojovým plánem, vytvořit si ho a převzít za svůj rozvoj plnou zodpovědnost. Myslím, že většina dodavatelů by vám jako řešení nabídla školení. Image Lab navrhl komplexní plán plný zajímavých nápadů a aktivit, které můžeme realizovat.“ Takto popisuje Hladká současnou situaci ve firmě. Školení je v rozvoji člověka většinou jen jedním krokem, chceme-li dosáhnout skutečně reálných výsledků a posunu v konkrétních dovednostech, je třeba jít mnohem dál než jen organizovat školení. „Posuzujeme-li kvalitu dodavatelů, sledujeme také, jak jsou schopni pracovat s celkovým konceptem rozvoje zaměstnanců v AVG a jak jsou schopni projekt, který realizují, do tohoto konceptu začlenit, případně ho přizpůsobit našim firemním podmínkám,“ dodává Hladká.

Image Lab vlastně jen výjimečně realizuje individuální školení pro AVG. Většinou jde o komplexní projekty, které zahrnují mnohem víc. Oddělení HR nejprve s Image Lab diskutují o tom, čeho chtějí daným projektem dosáhnout, nebo co se má změnit. Image Lab navrhuje řešení.

Nakonec Michaela Hladká vystihla hlavní podstatu spolupráce AVG a ImageLab: „Jestliže chceme pokračovat v růstu, být lídrem na trhu a zaměstnávat skutečné špičky ve svém oboru, musíme být schopni našim zaměstnancům nabídnout rozvojové příležitosti na nejvyšší úrovni. Image Lab je určitě partner, který k tomu výrazně přispívá.“

Kontakt:

AVG Technologies CZ, s.r.o.

logo AVG

Michaela Hladká, Human Resources Specialist

Email: michaela.hladka@avg.com

Web: www.avg.com

 

Image Lab s.r.o.

logo Image Lab

Filip Kvapil, Senior Consultant

Email: fkvapil@imagelab.cz, Mobil: + 420 605 235 682

Iva Rašínová, Senior Consultant, Mobil: +420 605 705 001

Email: irasinova@imagelab.cz

Web: www.imagelab.cz