Jestli ti to nepůjde, zaplatíš si to sám

Společnost PricewaterhouseCoopers provedla v roce 2001 v České republice dvě speciální studie na téma školení a rozvoj: jednu mezi společnostmi Czech Top 100 a druhou mezi předními finančními institucemi. Podle průzkumů až 71 % společností poskytuje svým zaměstnancům výuku angličtiny (nebo jiného cizího jazyka) zcela zdarma a většinou i v rámci pracovní doby. Podle zjištění poslední studie PayWell hradí jazykové kursy pro své zaměstnance alespoň částečně 84 % respondentů. Většina kursů je skupinových, výjimky v podobě individuální výuky se poskytují převážně členům vrcholového vedení. Alternativou ke kursům s typickými dvěma hodinami týdně se stávají krátké intenzívní kursy mimo pracoviště, někdy i v zahraničí.

Průměr věnovaných studiu cizího jazyka se skutečně pohyboval kolem dvou hodin týdně. Požadovaná úroveň znalosti cizího jazyka nebývá součástí požadavků na pracovní místa a poměrně dost společností nemá konkrétní představu o tom, jak dosaženou úroveň měřit. K tomu, aby společnost optimálně využila prostředky, které na jazykové vzdělávání svých zaměstnanců vynakládá - ať již finanční, nebo časové - musí hledat různá chytrá řešení. Jedním z nich je stanovení konkrétního cíle, kterého zaměstnanci, kteří benefit v podobě sponzorované jazykové výuky dostávají, musí v předem daném termínu dosáhnout. Žádná ze společností nemá za cíl být jazykovou školou, která vzdělává stovky lidí, avšak kvalitní znalost cizích jazyků je mnohdy u jejich zaměstnanců klíčem k úspěchu celé společnosti. Nejde jen o přímý kontakt se zákazníkem či zahraniční centrálou společnosti, ale především o přístup k informacím, o schopnost svou firmu dobře prezentovat před mezinárodním publikem a především o posilování konkurenceschopnosti.
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info