Jednodušší instrukce, jednodušší úkol

Lidé mají větší motivaci k plnění úkolů, dostanou-li jednoduše čitelné a srozumitelné instrukce. Ukázal to alespoň výzkum psychologů z americké University of Michigan. Hyunjin Song a Norbert Schwarz provedli výzkum se skupinou studentů, kterou se snažili motivovat k pravidelnému cvičení. Poskytli jim proto návod, jak si osvojit cvičební režim.

Polovina studentů dostala návod sepsaný standardním, snadno čitelným fontem Arial. Druhá obdržela tytéž instrukce napsané fontem Brush, který vypadá, jako by byl nakreslen malířským štětcem a obtížněji se čte.

První skupina se ve výsledku domnívala, že jí nový režim zabere méně času a bude jednodušší, než tomu bylo u druhé skupiny. Navíc měla větší zájem zavést cvičení do svého životního stylu.

Ukázalo se, že lidé ztotožňují obtížnost čtení instrukcí s obtížností samotného úkolu. Pokud jsou tedy instrukce složité (nebo špatně čitelné), budou daný úkol vnímat jako složitý, časově náročnější a pravděpodobně se nebudou ani snažit jej plnit.  

-kk-
Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central