Jednáme eticky

Myslíte si, že vedete férová jednání? Článek přináší rozhovor s Michaelem Wheelerem, profesorem Harvard Business School, který se podílel na vzniku nové publikace o etickém obchodním jednání. Vydáním knihy tento muž spolu se svými kolegy usiloval o vyvrácení cynické představy, že etické jednání je oxymóron. Uznává, že mnoho autorů se tomuto tématu již věnovalo, žádný se však ještě tak pečlivě nezaměřil na celý průběh procesu. Kniha obsahuje kolekci článků od ekonomů, právníků, analytiků v oblasti rozhodování, psychologů a etiků. Snaží se ukázat co nejširší pohled.

Etické jednání je individuální. Stále však platí klasické rčení, že bychom se měli chovat k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Základem uchování etických norem je prozíravost. Problémy vznikají často ze zbytečně ukvapených rozhodnutí. Dříve, než přistoupíme k jednání, měli bychom se připravit na složité otázky, jejichž padnutí můžeme očekávat (např. výše čistého zisku vaší firmy). Na tyto otázky je třeba si připravit odpovědi, které nepoškodí firemní hodnoty. Příprava je mnohem jednodušší než vymýšlení šroubovaných výmluv v rámci samotného jednání.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge