Je vhodná doba naučit se řídit nadřízené

V obtížných ekonomických dobách se řada lidí snaží působit na pracovišti spíše nenápadně, aby takříkajíc nic nezkazili a nepřišli o místo. Efektivnější strategií však může být dát o sobě vědět. Když totiž firmy přistupují k propouštění, mají tendenci nechávat si pracovníky, kteří vyčnívají tím, že dokáží řídit své nadřízené. Lepší, než být dobrým týmovým hráčem, kterého nadřízení neznají, tak může být snaha vyjít z řady, stát se známým a nepostradatelným.

Pochopte svého šéfa

Řízení směrem vzhůru vyžaduje empatii. Učte se proto nahlížet na svět očima svých nadřízených. Namísto podléhání frustraci sledujte pracovní styl svého šéfa a komunikační metody, kterým dává přednost. Tomu se přizpůsobte.

Buďte tři kroky napřed

Řídit vlastního šéfa je jako hrát šachy, je třeba umět předvídat. Zaměstnanci, kteří předpokládají potřeby svých šéfů předem, jsou nadřízenými vnímáni jako vůdci a schopní řešitelé problémů.

Doplňujte se

Nepostradatelnými se můžete stát i tak, že odhalíte slabé stránky svých nadřízených a doplníte je svými silnými stránkami. Získáte si tím jejich důvěru a stanete se váženým členem týmu.

Nebojte se ozvat

Zaměstnanci se většinou bojí mluvit se svými šéfy o jejich pracovním stylu, který v některých ohledech vnímají jako problematický. Pokud však takový rozhovor zvládnou profesionálně, v očích nadřízených je to jen pozvedne.

Požádejte o více odpovědnosti

Najděte si projekt, který můžete zvládnout. Sami se pak nabídněte, že si jej vezmete na starost. Opět si tím posílíte svou pozici jakožto vůdce.

-kk-

Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com