Je čas na postup v kariéře

Je čas na postup v kariéře

Mnoho lidí si stěžuje na to, že dělá kvalifikovanější práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě. Článek celou situaci rozebírá na příkladu pracovnice oddělení lidských zdrojů, jejíž oficiální funkce zní „asistentka HR“ a která přitom v nepřítomnosti šéfa celé firmy vyřizuje všechny dotazy a požadavky zákazníků a zaměstnanců. Navíc se na ni obracejí i lidé s otázkami, které by měl spíše řešit ředitel oddělení lidských zdrojů. Její funkce a její plat však stávající situaci neodpovídá. V článku jsou uvedeny rady, které mohou pomoci všem zaměstnancům v podobné situaci bez ohledu na pracovní zařazení.

Současným problémem většiny společností je stejné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance (jedna velká kancelář bez rozdílu funkcí). Zaměstnanci ani zákazníci tak neví, kdo je vedoucí a kdo podřízený a obracejí se se svými dotazy na nesprávné lidi. Je tedy dobré pracovní prostředí přeuspořádat, aby byla situace přehlednější. Je také dobré se domluvit s vedoucím, aby byl vždy k dispozici, když podobná situace nastane. Díky tomu, že řešení případu převezmou jiní zaměstnanci, mnohdy ani neví, že k nějaké komplikaci došlo.

Poslední možností je poukázat na nedostatečný plat. Na Internetu je možné si zjistit výši platu, kterou mají zaměstnanci v podobné pozici a tyto výsledky pak předat vedoucímu. Jestliže zaměstnavatel nesouhlasí s povýšením či zvýšením platu, může ho zaměstnanec požádat, aby mu pomohl najít příležitosti v postupu v kariéře přímo v organizaci.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com