Jaké pohnutky vedou člověka k založení vlastní firmy?

Mnoho podnikatelů, kteří zakládají svou vlastní firmu, je postupem času zklamáno. Zdá se, že nic nesplňuje jejich představy. Obracejí se pak na osobní poradce a konzultanty, kteří obvykle zjistí důležitou věc – dotyčného vedly k založení firmy různé pohnutky, avšak nikoli skutečný zájem o věc.

Jestliže se člověk rozhodne založit firmu, měl by se soustředit na to, co nejlépe umí. Když šéf firmy dělá něco, co jej nebaví, zákonitě se to musí odrazit na kvalitě práce a na vztazích k zákazníkům. Mnoho lidí však zakládá firmy pouze proto, že chtějí využít určité příležitosti, že již nechtějí být zaměstnanci (a tudíž podřízenými) nebo že se chtějí pochlubit, že jsou majiteli nějaké firmy.

Člověk by si měl především uvědomit, jaká je jeho představa společnosti, jací by měli být její zaměstnanci a jak by on sám mohl přispět k tomu, aby celá organizace fungovala. Měl by zhodnotit své vlastnosti a posoudit, zda se pro samostatné podnikání hodí. Je také nezbytně nutné mít dobrý business plán a sebekriticky zhodnotit, zda by se svým nápadem měl na trhu šanci.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership