Jak zvládnout změny

Přizpůsobování novým požadavkům je v dnešní době důležitým předpokladem osobního i firemního přežití. Změny ale bývají složité a často naráží na odpor lidí, kterých se týkají. Firmy by proto měly v době změn vytvářet takové prostředí, které bude podporovat učení a nové chování.

- Nejdůležitější je motivace. Než zaměstnanci přijmou změnu, musejí být přesvědčeni o jejích výhodách pro ně i firmu. Management by měl pochopit, že nejde o jednorázovou záležitost, ale dlouhodobější proces.

- Procedurální a kulturní změny vyžadují nejnovější metody přesvědčování, vyjednávání a učení. Každé přesvědčování vyžaduje přátelský přístup. Zaměstnanci by měli mít možnost vyjádřit svůj názor a dopouštět se chyb. Manažeři by v této fázi měli zaměstnance především koučovat a podporovat, nikoli kritizovat a trestat.

- Vyplatí se odměňovat úspěchy. Ocenění zaměstnanci se pak stanou příkladem pro ostatní a pomohou přesvědčit k nové změně.

- Podpořte změny workshopy. Teambuildingové workshopy mohou pomoci propagovat změny a rozvíjet nové styly řízení. Zaměstnanci se tak prakticky seznámí s novinkami a lépe jim porozumějí, když si je budou moci vyzkoušet v praxi.

- Spusťte program řízení změn. Ve větších firmách je vhodné sestavit formální plán přechodu ke změnám, do něhož se zapojí co nejvíce lidí.

- Sladění je nutné. Firmy často chybují v tom, že nedokáží přechod ke změnám správně sladit se svými cíli, hodnotami a přesvědčeními. Je třeba vždy začít odshora a komunikovat směrem dolů. Důležité je, aby sdělení bylo srozumitelné na všech úrovních.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues