Jak zvládnout úlohu posla špatných zpráv

Jak zvládnout úlohu posla špatných zpráv

Asi není nic těžšího než konfrontovat svého nadřízeného se špatnou zprávou – například že náklady na projekt dalece přesahují plánovaný rozpočet nebo že došlo k úniku klíčových informací. Špatné zprávy se navíc neobjevují izolovaně, ale v určitém kontextu, který může být ještě horší než zpráva samotná. Článek nabízí tipy, jak o takovýchto událostech taktně informovat svého nadřízeného a navrhnout řešení.

Nejprve je nutné shromáždit všechny dostupné údaje a důkazy. Nelze se opírat jen o osobní domněnky, zároveň však není dobré celou situaci přehánět a líčit příliš dramaticky. Nadřízený má potom tendenci nebrat dotyčného vážně. Je vhodné se spojit se skupinou kolegů, kteří sdílí vaše názory na to, co se stalo.

Rozhodně je třeba se vyvarovat obviňování. Je lépe držet se obecného přístupu – „Máme tady problém.“ Člověk by měl být zároveň připraven a ochoten přijmout konkrétní řešení, případně o něm s nadřízeným diskutovat. Díky tomu, že navrhne způsob nápravy, bude považován za „muže činu“, a nikoli jen za kverulanta.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company