Jak zlepšit organizaci práce

Organizace práce je velmi důležitou částí v procesním chování firmy. Správná organizace práce je klíčem k úspěchu, neboť zvyšuje produktivitu práce. Mezi malou a velkou firmou je v tomhle ohledu podstatný rozdíl. Velké, většinou nadnárodní, firmy mají svou práci pečlivě zorganizovanou do detailů, obzvláště mají-li certifikaci ISO. Na druhé straně jsou malé firmy, většinou živnostníci, kteří buď začínají podnikat a nemají tedy zkušenosti, nebo si neuvědomují důležitost zorganizování práce, případně nemají potřebnou energii na tuto klíčovou změnu. Jak se dá zlepšit organizace práce malé firmy?
- *Tříděním pracovních úkolů* - nejjednodušší metodou je roztřídit úkoly podle důležitosti na tři skupiny – A, B a C, a tímto rozřazením se řídit.
- *Využíváním lidského biorytmu* - každý pracovník by si měl zorganizovat své pracovní činnosti tak, aby byly v souladu s jeho biorytmem. Tento biorytmus platí i na jednotlivé firmy.
- *Delegováním* - je třeba delegovat pravomoci na jednotlivé vedoucí oddělení i v rámci samotných oddělení.
- *Zastupitelností* - stačilo by dopředu nastavit určité pravidla, jak se bude postupovat v případě nepřítomnosti ředitele nebo majitele.
- *Zabráněním duplicity úkolů* - je dobré si jednotlivé procesy a činnosti popsat a zmapovat jejich průchod firmou.
- *Pravidlem 80/20* - 80% výsledků nám přináší pouze 20% aktivit, tedy přibližně 20% zákazníků nám tvoří okolo 80% zisku, zaměřte se právě na ty zákazníky a aktivity, které jsou pro vás nejziskovější.
- *Plánováním* - plánování by mělo být cyklické a po skončení sledovaného období by měla přijít jeho analýza.
- *Outsourcingem* - je dobré věnovat se pouze své specializaci.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny