Jak zapojit introverty do týmové diskuse

Ne každý tým může být plný extrovertů. Dobrý manažer by proto měl vědět, jak pomoci introvertním členům svých týmů vyjadřovat jejich myšlenky před ostatními. Dobrou výchozí taktikou je přímá žádost o zpětnou vazbu. Pokud introvert ví, že se od něj bude očekávat zpětná vazba, bude to pro něho příjemnější. Potřebuje předem vědět, na co se má připravit. Pak pokládejte otevřené otázky adresované přímo jemu, jinak jej v konverzaci převálcují asertivnější jedinci. Nezapomínejte také introvertům poděkovat za to, že přispěli do týmové diskuse. Dodá jim to motivaci na příště.

Další praktické tipy přinesl server cbsnews.com.

Upozorněte na riziko mlčení

Dejte jasně najevo, že neúčast ve společných diskusích znamená neplnění vašich očekávání. Ukažte na konkrétních příkladech, jaký dopad na práci celého týmu má, když se zapojují a jaký, když se nezapojují do hovoru.

Podporujte rozvoji řečnických dovedností

Zapojte introverty do kurzů veřejného vystupování, kde si budou moci v praxi zkoušet sdílení svých myšlenek s druhými lidmi. Získají tak větší sebedůvěru a osvojí si řečnické techniky, které lze zdokonalovat pouze praxí.

Požádejte o přípravu na poradu

Před poradou požádejte introverta, aby sepsal záznam o stavu věcí, které budete probírat. Tento záznam distribuujte účastníkům, aby se mohli připravit na diskusi. Lidé se tak začnou sami obracet na introverta, aniž by on musel nějak začínat hovor s nimi.

Přijímejte slovní i písemnou zpětnou vazbu

Zdůrazňujte důležitost verbální komunikace, zároveň však umožněte také předávání informací písemnou cestou. Pro možnost vyjádření ke zvláště citlivým záležitostem zřiďte schránku, do níž budou členové vašeho týmu moci vkládat své návrhy a připomínky anonymně.

-kk-

Zdroj: CBS MoneyWatch - server americké mediální skupiny CBS věnovaný managementu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CBS MoneyWatch