Jak zachraňovat "vyhaslé" zaměstnance

Motivovaní zaměstnanci jsou cenností firem. Jsou produktivní, energetičtí, nebojí se zodpovědnosti a dobře se s nimi pracuje. A navíc přenášejí své nadšení a pracovní morálku na ostatní.

Každá firma ale také má nevýkonné, nemotivované a vyhaslé nebo vyhasínající zaměstnance. Měli bychom se snažit tyto identifikovat a „přeměnit“ je, což vůbec není snadné. Nemůžete totiž motivovat někoho, kdo o to sám nestojí – jinými slovy, můžete snad jen „přivést koně k vodě, ale pít již musí sám“. Co tedy dělat?

Identifikujte znamení osoby na pokraji „vyhoření“

Hlavním vodítkem bude propad produktivity. Pokud jej nedokážete vysvětlit jiným způsobem, bude na vině právě ztráta motivace. Další červenou vlajkou bude zvýšení absencí (samozřejmě ne v období chřipkových epidemií).

Další signály:
- změny v postoji – osoba se najednou může jevit tišší, dokonce náladová nebo naopak.

- komentáře od kolegů ve stylu „něco se děje“

- zpoždění či změny v časovém plánu při obědech nebo svačinách

- snížení pozitivní interakce s ostatními zaměstnanci

- větší chybovost

Jak tedy motivovat?

První, co byste měli udělat, je shromáždit informace z předchozích referencí a od dalších vedoucích zaměstnanců. Určete, zda je tato situace trend nebo jen dočasný výpadek. Zasáhněte následovně:

Sjednejte si s tímto člověkem schůzku

Zeptejte se ho, jak on sám vnímá svou produktivitu. Pak se mu, na základě vašich sledování, pokuste sdělit váš názor na jeho změny v práci a postoji.

Identifikujte předchozí motivace

Nejlepší pro předvídání budoucího chování je chování v minulosti. Určete, které faktory nejsou již přítomny nebo již jako motivátory nefungují.

Identifikujte nové motivace

- identifikujte oblasti, kde tento jednotlivec je úspěšný.

- ujistite se, že tuto osobu oceňujete a odměňujete za progres a dobře odvedenou práci. Tato forma pozitivní zpětné vazby obvykle spolehlivě motivuje a zvyšuje výkonnost.

- pokuste se zajistit příležitosti pro osobní nebo profesionální růst, například umožnění účastí na seminářích, workshopech apod.

- zajistěte dostatek vedení a supervize, tak aby zaměstnanec věděl, co se od něj očekává.

- dohlédněte, zda je dostatečná komunikace mezi vedením a zaměstnancem.

Možná zjistíte, že současná pozice je pro vašeho člověka příliš náročná nebo naopak málo, k tomu, aby zajistila dostatečný zájem a produktivitu.

Můžete zkusit výměnu pracovních odpovědností mezi několika zaměstnanci. Tato forma přinese čerstvé zkušenosti a výzvy do rutinních úkolů.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com