Jak zabránit byrokracii ve firmě

Pracovní týmy ve velkých firmách často padají do byrokratické propasti. Svazují je interní normy, schvalovací procesy a důsledkem je ztráta flexibility. Pokud jim chcete pomoci, podporujte jejich podnikatelského ducha. Můžete vyzkoušet třeba následující:

  • Podnikatelské experimenty: Požádejte jednoho či dva zaměstnance, aby si prosadili projekt bez předchozí, časově náročné, podrobné analýzy. Pokud jejich kolegové tento přístup zpochybní, stůjte při nich.
  • Informujte zbytek top managementu: Řekněte svým kolegům, jaké byly výsledky vašeho experimentu. Pokuste se získat jejich pochopení a podporu.
  • Sledujte náklady: Během pokusu sledujte, zda nedochází k příliš velkým ztrátám. Náklady komunikujte vybraným zaměstnancům, aby pochopili přínosy rychlého jednání.

 

-th-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review