Jak z pozice manažera tým nadchnout pro společnou vizi

Na pozici vedoucího je jedním z vašich nejdůležitějších úkolů nabídnou svému týmu společnou vizi, která bude jednotlivé členy týmu stmelovat a motivovat. Bohužel, řada manažerů tento úkol zanedbává nebo se nesnaží zjišťovat, jestli všichni společnou vizi skutečně sdílí. Zde je několik tipů, jak tuto společnou vizi definovat a úspěšně implementovat v rámci vašeho týmu.

Ilustrační snímek

Definujte, jak konkrétně požadovaná vize vypadá

Podle blogu Briana Tracyho je prvním krokem definice této vize. Jedná se vlastně o ultimátní cíl nebo ideální situaci, které se jako tým snažíte dosáhnout. Tato vize by měla být ale zcela konkrétní, měřitelná a definovaná. To, že všichni budou táhnout za jeden provaz, je možné pouze ve chvíli, kdy je společný cíl nikoliv vágní a nejasný, ale konkrétní a přesně definovaný. Vysvětlete týmu, v čem ideální stav spočívá, proč je pro všechny záhodno jej dosáhnout a jaké všechny výhody pro jednotlivé členy týmu budou z dosažení tohoto cíle plynout.

Sestavte specifický plán, jak těchto cílů dosáhnout

Dalším krokem je sestavení plánu v podobě akčních kroků, které k dosažení výše uvedeného cíle vedou. Tento plán musí být opět konkrétní a musí být definovaný pomocí měřitelných a specifických dílčích kroků. Nezapomeňte ani na to, že jak celý plán, tak jeho dílčí části musí mít i nějaké časové ukotvení a deadliny.

Definujte, jak konkrétně mohou jednotliví pracovníci přispět

Akční plán je sice nutné definovat pro daný tým jako celek, ale zároveň je nutné jít v plánování až na úroveň jednotlivých členů a určit, čím konkrétně budou přispívat jednotliví pracovníci. Rozdělte si práci mezi sebe a dejte jednotlivým zaměstnancům část celkové zodpovědnosti. Nejenže tak bude postup lépe měřitelný, ale tím, že budou mít pracovníci každý svoje vlastní úkoly a odpovědnost, budou mít i větší tendenci své úkoly skutečně svědomitě plnit, protože nebudou chtít ohrozit postup celého týmu.

Průběžně monitorujte průběh a znovu vizi připomínejte

Následně průběžně monitorujte váš postup. Při bilančních schůzkách se svými podřízenými řešte konkrétní úkoly, které měli a mají plnit, a reflektujte, co se povedlo a co se nepovedlo. Stejně tak je nutné čas od času týmu společnou vizi připomínat. Nepředpokládejte, že vizi stačí jednou odprezentovat a od té doby funguje jako zaklínadlo. Aby byla vize motivační, je nutné ji opakovaně představovat, připomínat a držet v dohledové vzdálenosti jednotlivých členů týmu.

 

-mm-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com