Jak vyzrát na nudné podnikové porady

Každý jistě zná ty nudné podnikové porady, při kterých čas vůbec neutíká. Porady jsou sice nutné, ale jejich příprava je umění. Článek přináší tipy, jak vést porady tak, aby nenudily a přinášely očekávané výsledky.

Někteří šéfové pořádají „porady pro porady“ – jen proto, že se to tak dělá. To je chyba. Každá porada by měla mít určitý cíl. Bez jasného cíle se budou všichni účastníci odchylovat od tématu a ostatní se budou nudit. Porada by také měla mít určitý rozvrh, není však vždy dobré se jej držet zcela doslova. Někdy je třeba improvizovat.

Porada by měla mít spíše podobu rozhovoru, do kterého vedoucí zasahuje pouze tehdy, když je to nutné. Vedoucí porady by měl také zjistit, zda nemluví příliš často nebo naopak příliš málo – měl by se zkusit vžít do pocitů lidí, kteří sedí u jednacího stolu s ním.

Na konci porady je vhodné shrnout závěry, ke kterým skupina dospěla. Celá porada by měla trvat pokud možno co nejkratší dobu.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com