Jak vyjádřit konstruktivní kritiku

Ilustrační snímek

Schopnost vyjadřovat kritiku patří k základním manažerským dovednostem. Znamená to nebýt příliš tvrdý, aby kritizovaní zaměstnanci nepodléhali přílišným emocím, a nepřestali tak vnímat vaše sdělení. Zároveň je však třeba věci přesně pojmenovat a vyjádřit potřebu změny. Jak na to?

Než se rozhodnete kritizovat něčí práci, zvažte, zda je vaše kritika na místě. Důležité je vědět, zda dotyčný jen nepracuje jiným stylem než vy, přičemž ale dosahuje požadovaných výsledků, nebo zda opravdu potřebuje své postupy změnit. Když se rozhodnete pro vyjádření kritiky, držte se následujících pěti pravidel.

1. Nechte kritizované, aby si uvědomili svou chybu

Nesnažte se skrývat kritická slova mezi chválu a chránit své lidi před nepříjemnými pocity. Vysvětlete jim svůj pohled a umožněte jim, aby svou chybu emočně přijali.

2. Naučte se předávat kritiku

Uvědomte si, že různí lidé potřebují různý přístup. K vysoce citlivým jedincům přistupujte méně tvrdě, aby nepropadli pocitu viny a demotivaci. Držte se pravidla stručně a jasně.

3. Nejdříve se ptejte

Nesdělujte kritiku jen na základě svých dojmů a nepodložených zdrojů. Ptejte se přímo zaměstnanců, kterých se to týká, jak a proč postupovali. Dáte tím najevo, že na ně nechcete prvoplánově útočit a předpokládáte, že jednali s nejlepšími úmysly.

4. Buďte diskrétní

Veřejná kritika je ponižující. Veřejně kritizovaní zaměstnanci se proto nedokáží soustředit na samotné sdělení více než na vlastní ponížení. Kritizujte proto vždy v soukromí.

5. Nepoužívejte slovo „ale“

Neříkejte svým lidem, že „jsou dobří, ale...“. Zvolte přímější metodu, kdy oznámíte, čeho negativního jste si všimli a zeptáte se na důvody.

-kk-

Zdroj: CBS MoneyWatch - server americké mediální skupiny CBS věnovaný managementu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CBS MoneyWatch