Jak vychovat z manažera vůdce

Většina firem, v nichž se používají programy manažerských školení, se potýká s problémem, že tyto programy stejně z manažerů nevychovají takové vůdce, které by společnost potřebovala. Aby bylo totiž možné vůdcovství „naučit“, je nejprve třeba jej správně definovat. A ani jedna z definic, o které se opírají současné manažerské programy, nestačí.

Vše totiž jako obvykle závisí na lidech. Jestliže člověk nedokáže přijaté informace a vědomosti zužitkovat v praxi, nikdy se vůdcem nestane. Skutečný vůdce se projevuje tím, že dokáže ovlivňovat chování lidí a snaží se je správně nasměrovat. V současné společnosti, kdy ve firmách pracují lidé z různých zemí a kultur, dostává vůdcovství ještě další rozměr – nutnost porozumět kořenům chování jednotlivých lidí a jejich hodnotám.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com