Jak vést - tři tipy na praktická cvičení

Nové vydání McKinsey Quarterly přineslo článek o tom, jak se oprostit od smýšlení, které vám brání rozvinout váš plný potenciál v oblasti vedení lidí. Joanna Barshová (emeritní ředitelka newyorské kanceláře McKinsey) a Johanne Lavoieová (expertka z kanceláře v Calgary) se podělily o nejčerstvější myšlenky v této oblasti, a nabídly tak zajímavé informace o tom, jak úspěšně vést.

Článek je založen na knize výše zmíněných autorek s názvem Centered Leadership: Leading with Purpose, Clarity, and Impact. Autorky tvrdí, že nezáleží jen na viditelném chování a jednání. To opravdu důležité je vaše smýšlení. Pojďme se podívat na několik jejich tipů.

1. Uvědomte si své přednosti a silné stránky

Nezanedbatelnou část našeho času strávíme uvažováním o našich nedostatcích. Toto zaměření na slabiny nám potom vytváří mentální dispozici k uvažování o nedostatcích ostatních. Jak tomu předejít: představte si, že jste opět dítě, pak že jste opět mladý dospělý... a uvědomte si, co vás v této fázi života nabíjelo a co vás nejvíc bavilo. To, čeho si na sobě ceníte nejvíc, to jsou vaše silné stránky. Taková sebereflexe generuje pozitivní emoce a energii. A kromě toho vám usnadňuje zapojit vaše silné stránky do vaší každodenní práce.

2. Když je toho na vás moc, udělejte pauzu

Není divu, že pod tlakem všech těch deadlinů, překročených rozpočtů a ostrých loktů spolupracovníků někdy dojde k „únosu amygdalou“ a v našem systému se objeví příliš mnoho kortizolu a adrenalinu. Potom přichází vztek, útěk nebo rezignace. Jak se ale vyhnout těmto přirozeným reakcím, totiž boji, útěku nebo „zmrznutí“?

Udělejte pauzu. Zamyslete se nad svými osobními hodnotami a postoji. Co je pro vás nejdůležitější? Co jsou vaše hluboká přání a potřeby? Když se dokáže soustředit na to, čeho skutečně chcete docílit, zvládnete zareagovat správně. S poznáním svých vlastních motivací tak rozeznáte své nevhodné reakce a budete schopni pomalu přetvořit své smýšlení. Následkem toho bude, že se uvidíte mnohem více možností, jak se v konkrétní situaci zachovat.

3. Mluvte o důvěře a získáte ji

Tam, kde panuje atmosféra defenzivního chování, byrokracie a nedostatku důvěry, tam je životně důležité uvědomit si, jak různě může být důvěra vnímána. Když si jednoduše promluvíte o důvěře se svými kolegy, důvěra automaticky vzroste. Je to následek toho, že když slyšíme názory a postoje ostatních, podvědomě se snažíme podle toho aspoň lehce přizpůsobit své chování.

-JK-

Zdroj: McKinsey Quarterly - prestižní publikace přední světové konzultantské společnosti McKinsey & Company
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey Quarterly