Jak vést koučovací rozhovory se zaměstnanci

Tzv. koučovací přístup k řízení lidí je dnes běžnou součástí leadershipu. Od lídrů se očekává, že budou partnery svých podřízených, což vyžaduje především schopnost naslouchat, přemýšlet o tom, co slyší, a pracovat se zpětnou vazbou. Co tedy musíte umět, abyste mohli vést koučovací rozhovory se svými podřízenými? Server Inc.com radí:

Mějte zájem

Na začátku musí být váš upřímný zájem poslouchat, co říkají vaši lidé. Musíte mít dostatek trpělivosti a soustředit se na druhé, nikoli na to, co chcete říci vy. Když vaši lidé mluví, snažte se je vyrušovat co nejméně.

Pozorně poslouchejte

Nezabývejte se přemýšlením o tom, zda dáváte dostatečně najevo, že posloucháte. Poslouchejte a vnímejte gesta i emoce. Snažte se na věci dívat očima druhých.

Ujišťujte se, že rozumíte dobře

Učte se opakovat a shrnovat to, co jste slyšeli. Používejte klíčová slova, která zazněla. Obě strany si tak budou moci ujasnit, že si dobře rozumí.

Ptejte se

Pokládejte otevřené otázky k tématu. Umožníte tím svým lidem, aby odpovědi nacházeli sami. Ukážete tím, že jim věříte a posílíte jejich důvěru.

Končete zpětnou vazbou

Zpětná vazba z vašich úst může být negativní. Musí však být jasná, relevantní, nehodnotící, nápomocná a s nějakým pozitivním vyzněním v budoucnosti.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com