Jak v praxi implementovat přátelskou a transparentní firemní kulturu

Osobnost přímého nadřízeného a jeho přístup hrají zcela zásadní roli ve spokojenosti zaměstnanců. I když může firma jako celek propagovat pozitivní firemní kulturu, je stejně nakonec vždycky na manažerech týmů, jak svým chováním tento pozitivní přístup implementují do každodenního života svých podřízených. Proto vám v dnešním článku ukážeme, jak lze abstraktní pojmy jako „přátelská atmosféra“, „rovný přístup“ nebo „transparentní firemní kultura“ z pozice manažera implementovat při každodenní práci s podřízenými.

Ilustrační snímek

Naslouchejte svým podřízeným

Podle Entrepreneur.com platí, že základním způsobem, jak mít spokojené pracovníky, je ochota naslouchat jejich názorům. Zjišťujte, co si zaměstnanci myslí, nebojte se interakce s nimi a skutečně při svém strategickém rozhodování berte v potaz názory svých podřízených.

Odměňujte transparentně

Odměny by měly pracovníky motivovat k lepším výkonům a ne je frustrovat. Buďte tedy naprosto transparentní co se týče odměňování a nenechte, aby si pracovníci navzájem něco záviděli nebo aby u nich narůstala frustrace a nespokojenost.

Nabídněte flexibilitu

Nepříliš finančně náročným benefitem, který ale zaměstnanci nesmírně oceňují, je flexibilní nastavení pracovní doby a možnost práce z domova. Pokud to podmínky vaší firmy dovolují, nastavte ve vašem týmu parametry tak, aby se vás zaměstnanci nemuseli při využívání těchto benefitů a neměli tak z benefitu více stresů, než užitku.

Zapojte podřízené do rozhodování

Rozhodovací procesy ve vašem týmu by se měly dít za účasti jeho řadových členů. A to především ve chvíli, kdy se jich dané rozhodnutí bezprostředně týká. Není totiž nic více frustrujícího, než když se o vás dělají rozhodnutí, která nemůžete nijak ovlivnit.

Oceňujte dobře odvedenou práci

V neposlední řadě je nutné uvést, že zaměstnanci chtějí, aby byla jejich kvalitní práce oceněna. Nebuďte manažerem, který si přisuzuje práci svých podřízených. Naopak – chvalte své podřízené i před svými nadřízenými, buďte spravedliví a veřejně oceňujte práci skutečně relevantních lidí.

 

-mm-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com