Jak úspěšně vést projekt realizovaný hybridním týmem

Pandemie Covidu-19 změnila mnohé. Mimo jiné výrazně rozšířila tzv. hybridní model práce, v rámci kterého členové týmu nechodí každý den do kanceláře, ale pracují střídavě na dálku a prezenčně z pracovních prostor firmy. Výjimkou není ani to, když někteří členové týmu pracují výhradně z domova nebo fungují ve zcela odlišném časovém pásmu. Dotáhnout k úspěšnému konci projekt za pomoci takovéhoto „hybridního“ týmu vyžaduje samozřejmě určitý jedinečný přístup a my se v dnešním článku podíváme na to, jaká specifika má vedení hybridního týmu.

Ilustrační snímek

Podívejte se, jaká pozitiva vám hybridní model přináší

Podle ProjectTimes.com se v prvé řadě musíte podívat, jaká specifika a pozitiva vám hybridní model v rámci vašeho konkrétního týmu přináší. Pokud je například jeden pracovník v jiném časovém pásmu, může dostat na starosti komunikaci s tím zástupcem klienta, který se v jeho časovém pásmu také nachází? Mnoho manažerů vidí roztroušenost a nekompaktnost týmu jako nevýhody, ale hybridní model přináší také specifické příležitosti a výhody, které musíte najít a kterých musíte využít.

(Velmi) jasně definujte role jednotlivých členů týmu

V rámci hybridního modelu se pracovníci nepotkávají neformálně v kanceláři tolik, jako u standardních týmu, a některé nejasné záležitosti, které by si za normálních okolností pracovníci vysvětlili během přestávky u kávy, tak mohou při hybridním modelu přerůst v daleko větší problémy, než je nutné. Proto je nutné u hybridních týmů zcela jasně a exaktně definovat role členů týmů (jasněji než u standardního týmu) a určit, kde končí povinnosti jednoho pracovníka a začínají povinnosti druhého.

Pečlivě monitorujte práci a efektivitu pracovníků

Tím, že nesedíte se svým týmem v kanceláři, nemáte z první ruky přehled o činnostech, produktivitě a pracovních návycích zaměstnanců. Proto je nutné velmi pečlivě zvážit nástroje, kterými budete práci a efektivitu zaměstnanců monitorovat, a věnovat analýze práce svého týmu dostatečnou energii a čas.

Určete jasná pravidla a procesy interní komunikace

Hybridní model práce sebou nese určitá specifika a klade větší požadavky na efektivitu a čistotu komunikace a interních procesů v rámci týmu. Jasně určete pravidla, za jakých se pracuje, od kdy do kdy, jak funguje komunikace a jaké postupy se budou uplatňovat, a to tak, aby byla interakce mezi členy týmu co nejefektivnější a nejrychlejší.

 

 

-mm-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times