Jak úspěšně prezentovat vyššímu vedení?

Veškerá firemní komunikace má svou důležitost, pokud je ale vaše publikum vyšší management, pak je třeba větší obezřetnosti. Týdny, měsíce, možná i roky práce jednoho oddělení závisí na vašich několika minutách. Kdo by nebyl nervózní? Nedělejte si ale starosti. Nezapomeňte, že nemohou vidět, jak se cítíte, pouze vnímají, jak se chováte a vypadáte. A budete vypadat klidně a rozvážně, pokud se budete řídit následujícími tipy:

- Praxe. Reportování vyššímu vedení není konverzací, přesto by tak mělo znít. Když máte pohromadě osnovu, cvičte si hlasitě před kolegou nebo cestou do práce autem. Je dobré mít jasno v tom, co chcete sdělit. Není to o tom, být perfektní, mělo by to však být „úhledné“.

- Začněte se závěry. Nenechte publikum čekat, aby se dobírali dlouze k tomu, proč tu jste.

- Popište možné benefity, když akceptují vaše doporučení. Snažte se, aby tyto výhody byly dosažitelné a nápadné.

- Popište náklady, ale podejte je v pozitivním duchu. Pokud je to možné, ukažte, jak nenásledování vašich doporučení bude stát firmu ještě víc.

- Popište specifická doporučení a držte zaměření na cílovou oblast. Bloumavé obecné informace nezachytí zájem.

- Dívejte se do očí. Budete působit více přesvědčivě a důvěryhodně.

 

- Buďte struční. Čím méně slov dokážete použít pro předání vašeho sdělení, tím lépe.

 

Čeho se vyvarovat?

 

Nesnažte se zapamatovat si celou prezentaci. Zapamatujte si úvod, klíčové body a závěr. Nikdy nepředčítejte z papíru nebo slajdů prezentace. Nedávejte znát svou nervozitu, případně přílišné nadšení gesty. Snažte se ale zároveň nebýt ztuhlí.

Kde začít?

Prezentujte svůj závěr. Co je vaším hlavním tématem, cílem nebo velkou ideou vaší zprávy? Pokuste se ji prezentovat v jedné větě. Představte svá doporučení. Popište, co je v tom pro ně. Zodpovězte efektivně otázky, které vám budou kladeny a ukažte, jak díky vašim doporučením budou vypadat dobře.

 

Závěr: Uděláte dobrý dojem a zvýšíte své šance, když dokážete být struční, jasní a výstižní. Buďte dobře připraveni a nezapomínejte, že nervozita je lidská.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations