Jak úspěšně překonat překážky virtuální spolupráce

Virtuální týmy mají řadu výhod, díky nimž mohou překonat tradiční týmy, které se nacházejí na jednom místě. Podle studie americké MIT z roku 2009 je to především integrace široké škály znalostí a dovedností, která podporuje inovace a umožňuje efektivnější rozhodování a řešení složitých problémů. Výhodou je také možnost sdílení znalostí o různých produktech a trzích nebo nepřetržitá produktivita týmů pracujících napříč časovými pásmy. Jestliže však organizace chce těchto výhod dosáhnout, je třeba aby její vůdcové překonali nástrahy, které plynou z nedostatku přímých kontaktů mezi členy týmů a manažery.

Úskalí virtuální týmové spolupráce

Mezi hlavní nástrahy virtuální týmové spolupráce patří zejména problémy s komunikací a vzájemným pochopením. Jsou to i problémy s vytvářením procesů ve vztahu k úkolům, jako je například vytyčování cílů a standardů. V neposlední řadě je to taktéž neschopnost spolupracovat tak, aby bylo možné využít různých perspektiv, znalostí, talentů a zkušeností jednotlivých pracovníků. Těm může chybět plná angažovanost a závazek vůči týmovým cílům. Pro vůdce zvyklé řídit zaměstnance tváří v tvář může být koučování, motivování a další řízení virtuálního týmu obtížné. Jak se tedy mohou přizpůsobit a překonat překážky efektivní spolupráce na dálku?

Nejdůležitější je komunikace

Základní pravidlem je udržování úzké komunikace mezi všemi členy týmu. Je třeba, aby měli možnost zapojit se do diskusí, sdílet názory či výsledky své práce a zůstávat v kontaktu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pravidelný kontakt, k němuž můžete využít telekonference, videokonference, e-mail, web meetingy nebo sociální sítě, pomáhá budovat důvěru napříč zeměmi, časovými pásmy i rozdílnými kulturami.

Dále je důležité budovat atmosféru spolupráce. Znamená to respektovat zájmy, talenty a zkušenosti všech za současného zachování diskuse o rozdílech a soustředění na sdílené cíle. Virtuální tým by měl mít jasný účel a cíle, kterým budou všichni rozumět, a také jasné výkonnostní standardy. Zapomínat by se nemělo ani na hodnocení zaměstnanců, sdílení zpětné vazby a oslavování úspěchů.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association