Jak udržet týmovou práci bez ohledu na obtížnou dobu

Paradoxem týmové práce je skutečnost, že ve stresujících nebo náročných situacích přestávají týmy často jednat jako týmy a stávají se skupinami jednotlivců. Členové týmů přestávají delegovat, snaží se převzít odpovědnost jen na sebe, tvrději prosazují své pozice a začínají soupeřit s ostatními, aby prokázali svou hodnotu. Výsledkem je pak prudký pokles výkonnosti. Jak si tedy udržet efektivní týmovou práci i ve složitých dobách?

- Sledujte jednotlivce. Chcete-li dosáhnout vysoké míry spolupráce, je třeba sledovat jednotlivé členy týmu. Jakmile se některý z nich začne obávat o své místo, zaměří se mnohem více na sebe. Stane se tišším a odtažitějším, nebo naopak přehnaně asertivním. V obou případech bude méně efektivní. Vaším úkolem je zaznamenat to a zjistit, jak můžete pomoci.

- Nesnažte se sami být „hvězdným" hráčem. Vaším úkolem je prosazovat efektivitu týmu. V krizové situaci může vyvstat potřeba direktivního chování. Jakmile však krize pomine, měli byste se sejít s celým týmem, prodiskutovat efektivitu opatření, která jste podnikli, a poučit se pro příště. Pamatujte si, že direktivní chování snižuje pocit odpovědnosti v týmu. Dlouhodobě se projeví tím, že tým přestane být iniciativní a odpovědný za své kroky.

- Pomozte lidem poznat, co je mimo jejich kontrolu. V obtížných dobách sílí obavy. Lidé mají tendenci podceňovat se, což vede ke zvýšenému stresu a strachu z budoucnosti. Jako vůdce můžete svým lidem pomoci tím, že zaměříte jejich pozornost na realitu a to, co způsobuje jejich stres. Pomozte jim odhalit hranici toho, co nemohou ovlivnit. 

- Zpětně prověřte vizi či vůdčí směr týmu. Jako pro vůdce je pro vás vždy užitečné zvážit, čeho chcete dosáhnout a jak váš tým směřuje k tomuto cíli. Ujistěte se, že snaha vašeho týmu je smysluplná. Je velmi obtížné udržet si motivaci, pracujete-li na něčem, co pro vás nemá smysl.

- Ujasněte si, čím chcete, aby váš tým byl známý. Požádejte svůj tým, aby vyjádřil, jak by chtěl, aby jej popisovali zákazníci a podílníci. Co chcete, aby o vás lidé říkali? Chcete-li být známí jako nejschopnější tým, zvažte, jak se má nejschopnější tým chovat a jak má vypadat.

- Udržte rovnováhu mezi týmovou prací a úkoly. V obtížných dobách se členové týmů soustředí spíše na úkoly, kterých mají dosáhnout, než aby se zabývali tím, jak dobře spolupracují. Měla by však existovat rovnováha.

- Lépe si uvědomte sami sebe. Vůdcovství je především zkušeností, kterou s vámi mají ostatní. Nemůžete být vůdcem, pokud vás nikdo nebude následovat. Bez sebeuvědomění nedokážete plně ocenit vliv, který máte. Uvědomovat si sám sebe však neznamená být přecitlivělý. Jde o to, uvědomovat si své emoce a uvažovat, zda jsou vhodné, co je způsobuje a jak je můžete využít.

- Řiďte své emoce. Výzkumy ukazují, že nálada a chování vůdců ovlivňuje náladu a chování týmů. V obtížných časech je proto vaší odpovědností ukazovat důvěru, energii a pozitivní postoj. Je však třeba, byste byli autentičtí. Vaše jednání musí odpovídat vašim vnitřním pocitům, abyste nepůsobili neupřímně.

- Hledejte příležitosti. Za každých okolností existují různé možnosti, pokud jste schopni je najít. I když budete například nuceni propouštět, stále budou existovat cíle, kterých můžete dosáhnout se zbývajícími zaměstnanci.

-kk-

Zdroj: Financeweek.co.uk - britský portál věnovaný financím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financeweek.co.uk