Jak svému týmu rozdělit úkoly předtím, než odjedete na dovolenou

Blíží se čas dovolených a i manažeři týmu musí své ovečky na nějaký čas opustit. Abyste během své absence netrnuli hrůzou, co se ve vašem oddělení děje děje, zde je několik tipů, jak svému týmu před odjezdem předat pracovní agendu tak, abyste se o svůj tým a jeho pracovní výkonnost nemuseli obávat.

Ilustrační snímek

Dlouhodobá důvěra ve své podřízené

Pokud svému týmu nedůvěřujete a máte pocit, že svým podřízeným musíte neustále stát za zády, pak budete mít před svým odjezdem oprávněné obavy, co se bude během vaší absence dít. Máte ale zároveň hlubší, dlouhodobější problém – a sice sklony k mikro-managementu.

Vaším dlouhodobým cílem by tak mělo být vyškolit vaše zaměstnance tak, abyste jim mohli důvěřovat, a následně jim dát dostatek pravomocí, aby nemuseli s každým rozhodnutím čekat na vás. Vaším cílem vedoucího týmu by nemělo být dodržování detailního postupu ze strany zaměstnanců, ale spíše nastavení jejich přemýšlení a jejich pochopení priorit vaší společnosti i celkového kontextu tak, aby byli schopni pracovat sami za sebe a nemuseli se striktně držet předem stanoveného postupu. Pak se nemusíte obávat, že dojde k nějakým zásadním chybám nebo odchylkám v době vaší nepřítomnosti, protože obecná pravidla a nastavení mají dlouhodobou platnost a zaměstnanci jsou pak schopni pracovat samostatně bez dohledu nadřízeného.

Systém delegování práce

Jak uvádí CIO, dobře nastavený systém delegování práce je alfou a omegou úspěšné komunikace vedoucího se svým týmem. Rozdělte úkoly mezi jednotlivé pracovníky a určete, za co je kdo zodpovědný. Jedině tak dosáhnete toho, že se jednotliví pracovníci budou 100% snažit v různých specifických situacích. Snažte se svými instrukcemi pokrýt celé široké spektrum situací, které by mohly nastat, a po návratu si různé případy a projekty s jednotlivými zaměstnanci projeďte, ať už nastaly nějaké komplikace, nebo ne.

Dobře nastavený systém reportování

Dalším způsobem, jak si pojistit, že se v době vaší nepřítomnost pracuje tak, jak by se mělo pracovat, je nastavit efektivní systém reportingu a analýz, které vám umožňují jednoduše nahlížet do práce vašich zaměstnanců. Při použití správně nastavených analytických nástrojů a reportingu se tak nemusíte bát snížení efektivity práce vašich zaměstnanců, protože po návratu se jednoduše zpětně můžete podívat, jak jednotliví pracovníci fungovali.

Z dlouhodobého hlediska je tedy pro vás zásadní implementovat používání kvalitního softwaru a analytických systémů, které vám umožní zpětně i dlouhodobě analyzovat efektivitu práce jednotlivých pracovníků, kteří si tohoto faktu budou vědomi a budou vědět, že i v době vaší nepřítomnosti budete schopni jejich výkony analyzovat.

 

-mm-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com