Jak správně investovat do motivačních programů

Nedávná studie ukázala, že spousta firem mrhá investicemi do motivačních programů, protože neproškolí manažery, jak mají tyto programy co nejefektivněji implementovat. Jen asi 23 % firem má školící programy tohoto typu.

Někteří odborníci nejsou výsledky průzkumu překvapeni a tvrdí, že mnoho jejich klientů by mohlo ušetřit spoustu prostředků tím, že pomůže svým manažerům lépe pochopit, jak komunikovat s pracovníky nebo obchodníky.

Takovéto opatření by nemělo stát příliš. Může být provedeno například formou motivačního manuálu, identifikace nejvýkonnějších manažerů a využití jejich strategií pro vyvinutí nejlepších praktik. Tento druh komunikace zaručí rapidní zlepšení implementace motivačních programů.

Manažeři by měli být co nejvíce zapojeni, hovořit s lidmi o výsledcích a ty pak přednést na jednáních. Jejich systematickým a aktivním zapojením do těchto programů můžete výrazně pomoci bojovat s dalším symptomem laxního přístupu v odměňování – opomínání rozboru výsledků. Průzkum NAER odhalil, že většina firem neměří aktivně výsledky svých programů. Firmy mají tendenci spoléhat se jen na průzkum spokojenosti zaměstnanců (45 %) a procenta účasti (32 %).

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine