Jak souvisí genderová diverzita s odkupy vlastních akcií?

Když srovnáme genderově vyrovnané představenstvo s představenstvem, kde většinu tvoří muži, má to genderově rozmanitější menší šanci rozhodnout o nákupu podceněných akcií své vlastní firmy a realizovat tak extra zisky plynoucí z takového vhodně načasovaného nákupu. Některé studie naznačují, že ženy nejsou tak přehnaně sebejisté jako muži a že tedy činí lepší rozhodnutí. Také jsou méně ochotny riskovat, což bylo například v Evropské unii použito jako argument pro povinné kvóty ohledně zastoupení žen v představenstvech bank.

Ilustrační snímek

Nedávno zveřejněná studie obchodní školy INSEAD se zaměřila na ověření, zda to samé platí i v případě, kdy firma ohlásí nákup vlastních akcií. Studie zjistila, že to tak není.

Vypadá to, že firmy, ve kterých je v představenstvu více žen, jsou častěji ochotny takový nákup vlastních akcií uskutečnit. A protože je takový odkup spojen se zvýšením rizika, není toto konzistentní s hypotézou žen jako riziku se vyhýbajících aktérů. Navíc jsou v případě, že v představenstvu je více žen, extra zisky z takových obchodů nižší.

Kvalitnější vnitřní informace, nebo etičtější jednání?

Vypadá to, že představenstva s převahou mužů mají lepší informace, a proto jsou schopna lépe posoudit, zda jsou akcie firmy podhodnocené. Muži tedy nejsou přehnaně sebevědomí. Mají jen lepší přístup k informacím. Co se týče insider tradingu, muži se jej dopouštějí častěji a také z něj získávají v porovnání s ženami mnohem větší zisky. Takže je to pravděpodobně tak, že ženy nemají přístup k tak vysoce kvalitním informacím – nejsou součástí informační sítě, kterou z velké většiny tvoří právě muži.

Nákup vlastních akcií může být považován za kolektivní obdobu insider tradingu. Tento nepřímý insider trading není nelegální, ale někteří lidé ho považují za neetický. Nemůže to tedy být tak, že jsou ženy etičtější než muži? Podle studie byl výše popsaný efekt generového zastoupení slabší, pokud samotným CEO byla žena. A představenstva s více ženami také měla tendenci vydávat akcie ve chvíli, kdy byly podhodnoceny. Proto se zdá být hypotéza ohledně informační výhody mužů přesvědčivější.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge