Jak si získat důvěru svých podřízených ve čtyřech krocích

Každý manažer by se měl snažit získat důvěru svých podřízených. Proč? Protože pracovníci, kteří nevěří svému nadřízenému a kteří nedůvěřují jeho úsudku ani kompetencím, nebudou nikdy dosahovat svého maximálního potenciálu. Bude těžké je motivovat, inspirovat a řídit. Zde jsou proto tipy, jak si získat důvěru svých podřízených ve čtyřech krocích.

Ilustrační snímek

Transparentně s podřízenými komunikujte

Jak uvádí Forbes, důvěra je vždy založená na otevřené, transparentní a pravdivé komunikaci. Pokud totiž vaši podřízení získají pocit, že s nimi nejednáte férově, že jim něco zatajujete nebo že s nimi pomocí komunikace nějakým způsobem manipulujete, jejich důvěra ve vás bude navždy pošramocena.

Důvěřujte i vy svým podřízeným

Důvěra je vždy oboustranná. Pokud chcete, aby vám vaši podřízení důvěřovali a měli víru ve vaše dovednosti a názory, je nuté tu samou důvěru prokázat i z vaší strany vůči nim. Dokažte podřízeným, že je respektujete, nechávejte je pracovat samostatně a důvěřujte v jejich dovednosti.

Prokažte empatii a buďte otevření připomínkám svých podřízených

Jako manažer musíte být vůči členům svého týmu empatičtí. Nesnažte se jim vnutit jenom váš subjektivní pohled na věc, ale snažte se pochopit jejich úhel pohledu a buďte otevření vůči jejich připomínkám. Pokud totiž budete ukazovat, že vás názor a přístup pracovníků nezajímá, jen těžko můžete očekávat, že vám budou ti samí zaměstnanci důvěřovat.

Nehrajte si na něco, co nejste

Co nejvíce podrývá důvěru? Když si člověk hraje na něco, co není. Nebo když předstírá, že má v nějaké oblasti odborné a nezpochybnitelné vlastnosti, i když třeba ani pořádně neví, o čem je vlastně řeč. Nehrajte si proto na někoho ani na něco, co nejste. A pokud něco nevíte nebo neznáte, klidně to přiznejte – pro budování důvěryhodnosti je to rozhodně lepší, než předstírat, že umíte něco, co neumíte.-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com