Jak si usnadnit složitý rozhovor

Složité rozhovory jsou běžnou součástí pracovního života. Jak je zefektivnit? V první řadě bychom měli znát nejčastější chyby, kterých se při vedení složitých rozhovorů dopouštíme:

  • Předpokládáme, že víme vše, co potřebujeme vědět, abychom dobře rozuměli vzniklé situaci.

  • Skrýváme pocity nebo je naopak projevujeme tak silně, že toho později litujeme.

  • Přehlížíme, kdo jsme. Chováme se tak, jako by naše identita nesouvisela s tím, co řešíme.

Pak je třeba pokračovat v pěti následujících krocích. Ve svém pravidelném newsletteru je zveřejnila mezinárodní nezisková vzdělávací instituce se zaměřením na oblast výzkumu a rozvoje vůdcovských schopností Center for Creative Leadership.

1. Připravte se

Každý složitý rozhovor sestává ze tří dílčích otázek, na které je třeba se připravit. Nejprve se proto zeptejte sami sebe 1) jak vnímáte, co se stalo, 2) jaké emoce to ve vás vyvolává a 3) jak vnímáte sami sebe v rámci dané situace.

2. Zvažte své důvody a vyhodnoťte, zda musí k rozhovoru dojít

Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout a zda vám k tomu může chystaný rozhovor pomoci. Co se stane, když budete mlčet?

3. Začněte pohledem zvenku

Když už se rozhodnete pro rozhovor, nezačínejte s vlastním názorem na věc. Popište problém jako rozdíl dvou názorů a dejte jasně najevo, že chcete problém řešit společně.

4. Podrobněji zhodnoťte oba názory

Vyslechněte názor druhé strany na to, co se stalo. Ptejte se a parafrázujte vyřčené. Naučte se nemluvit o pravdě, ale o názoru. Neobviňujte, ale snažte se pochopit pocity a hledejte možnost společného řešení.

5. Navrhněte řešení

Vyberte řešení, které bude odpovídat nejdůležitějším požadavkům obou stran. Domluvte se, jak budete nadále udržovat otevřenou komunikaci.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership