Jak si udržet dobrý tým

Základním kamenem úspěšné firmy je tým, který ji tvoří. Udržení týmu talentovaných lidí je proto jednou z největších manažerských výzev. Zejména v dnešní době jsou talentovaní zaměstnanci nezbytní, spolu s budováním produktivní spolupráce.

- V první řadě přijímejte správné lidi. Nepřijímejte někoho, kdo nesplňuje potřeby vaší firmy. I když máte problémy se získáním vhodných uchazečů, uvědomte si, že špatný výběr zaměstnanců sníží vaši produktivitu i morálku na pracovišti. Potřebujete přijímat lidi, kteří 1) chtějí být součástí vašeho týmu, 2) nechtějí být na výsluní stále jen sami, 3) zajímají se o dobro organizace a 4) nemají jen předpoklady pro dobrý výkon dané práce, ale také zájem učit se od ostatních a vidět své přispění k celkovému úspěchu firmy.

- Jasně definujte cíle pro jednotlivce, firmu a tým. Vůdcové často mají cíle pro celou firmu, ale zapomínají na týmové cíle. Cíle založené na spolupráci týmu jsou přitom klíčové. Může je vytvářet tým nebo jeho vedení, je však třeba, aby je tým schválil a přijal. Sdílejte cíle se všemi členy týmu a dělejte to často.

- Dbejte na otevřenou a častou komunikaci. Častou příčinou týmových selhání je špatná komunikace – lidé nesdílejí své pocity a nekomunikují o svých problémech s ostatními. Zkuste proto začínat svá týmová setkání tím, že poskytnete všem možnost vyjádřit svou nespokojenost nebo naopak pogratulovat ostatním k úspěchu. Pamatujte si, že to, co se otevřeně neřeší, samo nezmizí.

- Prosazujte připomínání odpovědnosti mezi samotnými členy (spíše než ze strany vedení). Tlak kolegů je velmi silný nástroj. Jestliže každý člen týmu bude odpovědný vůči ostatním, přispěje to k většímu stmelení týmu.

- Vytvářejte kulturu, která bude oceňovat a spojovat tým. Zde se počítají především malé věci. Vezměte proto tým na oběd nebo večeři. Podporujte přátelskou konkurenci. Usilujte o to, aby dělali věci dohromady a oceňujte to.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com