Jak sestavit úspěšný plán osobního rozvoje

Jestliže manažer dlouhodobě zanedbává osobní rozvoj svých podřízených, dříve nebo později se to projeví na jejich produktivitě, motivaci a věrnosti danému týmu nebo firmě. Nemožnost postupu a nedostatečný osobní rozvoj jsou jedněmi z nejčastěji uváděných důvodů, proč pracovníci odcházejí ze svých míst. V tomto článku se podíváme, jak můžete u svých podřízených jednoduše sestavit přehledný a realistický plán osobního rozvoje a jakou osnovu a strukturu by plány osobního rozvoje měly mít.

Ilustrační snímek

Tento přehled přinesl blog Briana Tracyho.

Následující kroky připravujte z pozice manažera společně s dotyčným pracovníkem a jednotlivé body projděte, definujte a nastavte v kooperaci s ním. Musí se jednat o plán, na kterém se pracovník podílí a se kterým souhlasí, jinak se šance na úspěšné plnění plánu výrazně snižují.

Krok 1: Identifikace silných stránek dotyčného pracovníka

V prvé řadě je nutné definovat, jaké jsou silné stránky daného zaměstnance. V čem vyniká, co je jeho expertiza, na co může být hrdý? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou pochopit situaci, v jaké se pracovník nachází, i dovednosti, které může ke svému rozvoji využít.

Krok 2: Přehled oblastí, které vyžadují vylepšení

Sepište naopak seznam slabých stránek nebo oblastí, které by potřebovaly vylepšit. Na ty se potom budete při sestavování plánu osobního rozvoje zaměřovat.

Krok 3: Přehled konkrétních akčních kroků vedoucích ke zlepšení

Následuje soupis akčních a konkrétních kroků, které ke zlepšení situace povedou. Naplánujte tyto rozvojové aktivity bod po bodu a zcela specificky.

Krok 4: Definice ukazatelů a měřitelných parametrů úspěchu

Definujte, jak vypadá kýžený stav, a to pomocí měřitelných a konkrétních ukazatelů. Jedině tak budete vědět, jestli jste dosáhli vytyčených cílů.

Krok 5: Definice časového rámce celého procesu

Určete časovou osu všech kroků a určete realistický kalendář daného plánu. Naplánujte si i konkrétní termíny, kdy budete průběžně kontrolovat postup.

Krok 6: Postupování podle plánu a monitoring

Postupujte podle plánu, podnikejte plánované kroky a také průběžně svůj postup kontrolujte. Monitorujte situaci a vyhodnocujete, jestli se od plánované osnovy výrazně nevychylujete, a případně plán upravte.

 

-mm-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com