Jak se vypořádat s členem týmu, který ostatní šikanuje

Na pozici manažera bohužel nebudete vždy řešit jen příjemné věci. Vaší povinností je totiž mimo jiné i to, abyste rozpoznali, když chování některého ze členů vašeho týmu překračuje určité hranice, narušuje práci ostatních, uráží ostatní členy týmu, zastrašuje je, stresuje anebo je jim jinak nepříjemné. Jestliže se u vás v týmu vyskytne takový tyran, který má sklony zastrašovat, využívat nebo dokonce šikanovat ostatní, musíte co nejrychleji zasáhnout. A zde je návod, jak na to.

Ilustrační snímek

Krok 1: Ověřte si fakta

Podle The Muse je důležité nezkládat svoje další jednání na pouhých domněnkách. Musíte pracovat s fakty. A ty je potřeba nejdříve zjistit a ověřit. Zjistěte, co se děje. Pokud možno sežeňte konkrétní důkazy, že se stává něco, co se stávat nemá. Situaci pečlivě prozkoumejte a udělejte si jasný obrázek o tom, jak se situace vlastně má.

Krok 2: Promluvte si se všemi aktéry

Ještě předtím, než si promluvíte s hlavním aktérem, si promluvte se všemi ostatními, kteří jsou do věci přímo zapojeni. Zjistěte, jaký na daného člověka mají názor, co se jim přesně na jeho chování nelíbí a jak se jeho šikanózní tendence projevují. Než začnete věc řešit, musíte mít v ruce konkrétní výpovědi lidí.

Krok 3: Promluvte si s dotyčným „tyranem“

Nastal čas sednout si s hlavním aktérem problému. V klidu mu vysvětlete, jaká jsou fakta, co jste od ostatních slyšeli (zde nebuďte konkrétní, mluvte spíše v obecné rovině) a jaké kroky je teď potřeba podniknout. Vysvětlete danému člověku, že jeho chování je ostatními vnímáno negativně, a uveďte konkrétní příklady. Pak řekněte, co se bude dít a co po něm odteď přesně chcete.

Krok 4: Podnikněte ty nejklíčovější kroky ihned

Pokud je nutné podniknout ke zklidnění situace nějaké konkrétní kroky, podnikněte je ihned. Například pokud je nutné tyrana oddělit od konkrétních lidí, jinak uspořádat tým nebo přehodnotit pracovní agendu jednotlivých pracovníků tak, aby nebyly ohroženy vaše projekty.

Krok 5: Upozorněte HR nebo vedení

Pokud to situace vyžaduje, komunikujte situaci i HR oddělení nebo vašemu vedení. Mohou vám poskytnout součinnost nebo rady a o věci by měli být spraveni. Společně také můžete rozhodnout, jestli bude nutné se s hlavním aktérem třeba rozloučit.

Krok 6: Monitorujte situaci a průběžně ji kontrolujte

I když se vám podaří situaci v danou chvíli vyřešit, je nutné ji i do budoucna pravidelně monitorovat. Občas si s dotčenými aktéry problému jednotlivě sedněte a ujistěte se, že je vše v pořádku. Hlídejte vývoj a nenechte se obalamutit tím, že se delší dobu na povrchu neprojevují žádné problémy.

 

-mm-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse