Jak se stát kreativnějším manažerem

Manažerská kreativita je jako vítr: těžko viditelná, složitě definovatelná, není-li jí však v rámci firmy dostatek, znamená krach. Je podstatou vytváření úspěšných týmů i produktů. Článek shrnuje několik kreativních tipů, které v rozhovoru poskytl pan Andrew Grant, ředitel australské firmy prosazující kreativní manažerské trendy v oblasti Asie a Austrálie.

Současný manažer musí být vůdce, koordinátor, poskytovatel motivace – to vše vyžaduje kreativitu. Kreativní pracovní prostředí vyžaduje kreativní podnikový program. Ten může vycházet ze spontánních vnitrofiremních akcí, jako je rozesílání e-mailů s denními informacemi. Kreativitu je však nejlepší podporovat v době, kdy se lidé nejlépe soustředí na práci. Manažer by měl podřízeným vytýčit jejich úkoly a nechat jim takříkajíc volnou ruku v jejich plnění.

Zaměstnance lze z hlediska jejich přístupu k učení a plnění úkolů rozdělit do čtyř skupin:
1. Aktivisté – kreativní experimentátoři
2. Přemýšlející – ti, kteří musejí o všem hluboce přemýšlet
3. Pragmatici – ti, kteří v každé situaci vidí její praktické využití
4. Teoretici – ti, jejichž rozhodování vyžaduje předepsaná pravidla a definované postupy

Manažeři by si proto měli být vědomi toho, do jaké skupiny jejich podřízení spadají a přistupovat k nim s ohledem na to. Kreativita a spontánnost je ale zejména přirozenou vlastností dětí. Manažeři by se proto měli naučit naslouchat svým dětem a zkusit se společně s nimi zamyslet například nad tvarem sušenek, které denně jedí. Dítě může v jedné sušence vidět loď, horu nebo auto. Proč to tedy také nezkusit? Povečeří-li se svými dětmi a přečte si dětskou knížku, může manažer hned druhý den ráno rozvíjet obdobným způsobem kreativitu a fantazii svých zaměstnanců.

**Datum vydání:** X/2002
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia