Jak se naučit vyjednávat a odcházet z každého jednání jako vítěz?

Vyjednávání je proces, během kterého je potřeba najít kompromis mezi oběma stranami a přitom si udržet pokud možno co nejlepší podmínky. Umění vyjednávat se vám bude hodit jak v práci (při jednání s obchodními partnery, podřízenými, kolegy nebo třeba s vedením o výši vašeho platu), tak i v běžných, každodenních situacích. Zde je několik tipů, které vám pomohou dosáhnout během vyjednávání toho, co chcete.

Skutečně věřte v to, co nabízíte

Abyste se dostali do správného stavu mysli, kdy se nenecháte vašim partnerem ve vyjednávání zadupat, musíte především věřit, že to, co můžete druhé straně nabídnout, má skutečně vysokou hodnotu. Pokud nejste o tomto faktu bytostně přesvědčeni, těžko o tom budete přesvědčovat váš protějšek.

Předem si určete hranici, za kterou nepůjdete

Pokud je to možné, určete si předem hranici, za kterou za žádných okolností nepůjdete, a tu si skutečně během vyjednávání udržte.

Nabídněte nový pohled na danou věc

Jak uvádí Forbes, druhá strana většinou na jednání přichází s určitými představami a s určitým plánem, od kterého nechce ustoupit. Toto přesvědčení lze narušit jedině tak, že nabídnete nový pohled na celou situaci, relativizujete pohled, který má druhá strana, a získáte tak zcela nový vyjednávací prostor.

Za ústupky chtějte něco na oplátku

Pokud jste nuceni skutečně udělat určité ústupky, vždy za to chtějte něco na oplátku. Nikdy nedělejte ústupky, aniž by z toho nevzešel určitý kompromis, ze kterého těžíte i vy.

 

-mm-  

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com