Jak říkat obtížné věci

Sdělovat obtížné věci, ať už soukromě, nebo širšímu publiku, není snadné, přesto to patří k manažerské praxi. Článek proto přichází s několika doporučeními. Vyzkoušet můžete například metaforické sdělení – porovnat dva předměty nebo dvě myšlenky. Dobrou taktikou je vyprávět příběh. Využít můžete také vizuální prostředky, například grafy. V případě složitých sdělení, například technického charakteru, rozhodně platí, že obrázek vydá za tisíc slov. Totéž platí pro čísla.

Důležité je zvolit silný začátek sdělení, který přesvědčí. Říkejte, co si myslíte - mluvte sami za sebe. Zároveň však projevte sympatie druhé straně. Můžete například říci: „Rozumím, že pro vás to nemusí být tak důležité, ale...“, „Možná jste nyní zaneprázdnění, ale...“, „Chápu, že je to pro vás obtížné, ale...“ nebo „Vidím, že jste nervózní...“.

Zásadní je také naučit se říci „ne“. Nemusíte přitom přímo říkat toto slovo. Postačí, když řeknete, že nejste tím správným člověkem pro řešení dané situace, není vhodný čas nebo požádáte, aby se na vás dotyčný obrátil, až bude znát odpověď.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com