Jak řídit egoisty

Jistě chcete mít ve svém týmu silné charaktery, kteří chtějí vyhrávat. Pokud však již jejich egoismus přesahuje únosnou mez, může být jednání s nimi velice obtížné a poškodit práci vás všech. Co tedy dělat, když máte ve svém okolí osobnost s příliš silným egem?

Když jste nadřízený egoisty

I když je egoista váš nejvýkonnější zaměstnanec, nepřehlížejte jeho povýšenecké chování. Jeden člověk nikdy nedokáže všechno sám, musí fungovat v týmu. Vaším úkolem je mluvit s egoistou přímo – jste výborný a můžete být ještě lepší, když se vyhnete určitému chování. Jasně spojujte egoismus s pomalejším profesním růstem.

Když jste kolega egoisty

Při komunikaci s kolegy-egoisty si připomínejte, že nemá smysl nijak je shazovat, ale snažit se jim pomoci k větší efektivitě. Promluvte si o samotě, ideálně i s dalšími kolegy. Snažte se ukázat, že nejde o konflikt mezi vámi dvěma, ale o názor více členů týmu. Nesoustřeďte se však pouze na kritiku, mluvte o alternativních možnostech chování.

Když jste podřízený egoisty

I v tomto případě můžete přispět ke změně vašeho pracovního prostředí. Při jednání se šéfem však nekritizujte jeho osobní vlastnosti. Mluvte o tom, jaký dopad má jeho chování na demoralizaci podřízených. Snažte se získat spojence mezi šéfovými kolegy.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today