Jak řídit důvěru ve prospěch manažera i firmy

V současné době mnohé podniky bojují s kritickým nedostatkem důvěry. Tento problém je navíc o to horší, že někteří manažeři dosud nepochopili, že podnikovou důvěru vybudují a udrží jedině tehdy, podaří-li se jim překonat přirozený odpor zaměstnanců ke změnám, k neznámému, k riziku. Dále je třeba též uvědomit si, že existují celkem tři druhy důvěry, kterou potřebují jak organizace, tak jejich manažeři:

- strategická důvěra (důvěra v podnikové cíle a postupy při jejich dosahování)
- osobní důvěra (důvěra zaměstnanců k nadřízeným a naopak)
- důvěra v organizaci jako takovou

Řízení podnikové důvěry může mít nejrůznější podoby. Obecně však představuje sumu křehkých mezilidských vztahů a je k němu proto příležitost každý den. Důležité je přitom to, že rychlost, kterou se důvěra může zničit je vždy větší než ta, kterou se důvěra buduje či získává zpět. Důvěryhodným vůdcem se vždy stane jen ten, kdo umí důvěryhodně mluvit a zároveň působit a jednat. Obnovit ztracenou důvěru může manažerům pomoci například těchto několik doporučení:

- Zjistěte hloubku a sílu ztracené důvěry.
- Zjistěte, kde přesně nastal zlom a došlo k porušení důvěry (osobní i podnikové).
- Zhodnoťte dopad ztráty důvěry na jednotlivé pracovníky, týmy a celou organizaci.
- Přesně určete, co budete podnikat za účelem obnovení důvěry.
- Dejte najevo svou snahu o nápravu.
- Sledujte, jak vaše snaha postupuje a provádějte úpravy původního plánu.
- Naučte se celý proces opakovat.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher