Jak řešit konflikty v rodinné firmě

Konflikty se nevyhnou žádné firmě, v rodinných firmách však mohou být zvláště nebezpečné. Podepisují se totiž nejen na úspěchu firmy, ale i fungování a spokojenosti rodiny. Je proto třeba řešit je okamžitě. Jak?

- Najměte prostředníka. Profesionální mediátoři jsou vyškoleni k řešení konfliktů. Navrhnou řešení a pomohou s komunikací.

- Zaveďte základní pravidla. Schůzky svolané za účelem řešení konfliktů by měly být konstruktivní a civilní. Určení pravidel vyloučí některé nepříjemné projevy, jako je vzájemné obviňování.

- Umožněte sdílení názorů. Konflikty nelze řešit, nebudou-li zúčastněné strany mít možnost sdílet své názory a pocity.

- Buďte proaktivní. Řešte konflikty co nejdříve.

- Vzájemně se podporujte. Celá rodina by měla mít zájem se v průběhu řešení konfliktu podporovat. Bez podpory může celá věc rychle skončit nezdarem.

- Pořádejte společná fóra a brainstormingy. Získáte tím příležitost diskutovat a sdílet názory, ale i okamžitě řešit spory.

- Dokumentujte účast každého člena rodiny na chodu firmy. Jasně vymezte role, specifikujte proces rozhodování a řešení konfliktů.

- Vyhodnocujte výkonnost. Hodnocení výkonnosti by se nemělo týkat jen zaměstnanců, ale i rodiny vlastnící firmu. Pomůže to udržet jejich soustředění na zlepšování výkonnosti.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools