Jak přežít povýšení

V souvislosti s fúzemi, snižováním stavů nebo restrukturalizacemi dochází stále častěji k situacím, kdy se z kolegy stane nadřízený svých přátel. Je to poměrně problematický scénář. Existují však základní pravidla, jak se v takovém případě chovat.

- Komunikujte. Máte-li opravdu dobrý vztah, promluvte si se svým přítelem-podřízeným o této nově vzniklé situaci. Zajímejte se o jeho názor a vnímejte i to, co říká mezi řádky. Dejte najevo, že váš dobrý vztah je pro vás i celý tým důležitý.

- Nehrajte si na tvrdého šéfa. Někteří nově povýšení zaměstnanci mají tendenci dávat příliš najevo svou roli nadřízeného. Myslí si, že distancování od dosavadních kolegů a přátel je nezbytné, aby byli objektivní. Takové chování je však spíše kontraproduktivní a poškozuje pracovní vztahy.

- Buďte sami sebou. Nesnažte se být někým, kým nejste. Nejúspěšnější manažeři jsou ti, kteří jsou otevření, transparentní, upřímní a podporují druhé a jejich ambice.

- Všímejte si potenciálních problémů. Máte-li s bývalými kolegy úzké vztahy, může to na někoho působit tak, že jim nadržujete. Nesnažte se to však kompenzovat tím, že jim nebudete dávat důležité úkoly nebo je nenavrhnete na povýšení je proto, abyste neurazili druhé.

- Nepřerušujte mimopracovní vztahy. Nevzdávejte se přátelství jen kvůli povýšení. Změna pracovní role nemusí ovlivnit vaše vztahy mimo práci. Budete-li cítit určitý tlak v mimopracovních vztazích, komunikujte spolu o tom.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online