Jak předvídat problémy, když se svým týmem pracujete na dálku

Bez vizuálních vjemů nám při komunikaci často chybí kontext a pak nedovedeme situaci správně posoudit. To je to, co dělá práci s virtuálním týmem náročnou. Na vás jako na manažera taková práce klade vyšší nároky, protože abyste poznali, jak se věci skutečně mají, musíte tomu věnovat o něco větší úsilí než normálně.

Proto pozorně poslouchejte a snažte se všimnout si jakékoli známky emoce, která by vám napověděla. Když pracujete s lidmi na dálku, musíte se vždy plně soustředit na toho, s kým právě jednáte. Jedině tak budete schopni odhalit známky budoucích potíží ještě předtím, než skutečně nastanou, tvrdí web management-issues.com.

I když jen píšete e-mail, budujte vztahy

Ano, jednoslovná odpověď je často dostatečná, pokud chcete pouze poskytnout informaci, o kterou vás odesílatel požádal. Zkuste se však zamyslet také nad tím, zda nemůžete přidat něco, co by skutečně pomohlo vyřešit problém samotný, pokud se ho dotaz týká nebo ho naznačuje.

Naslouchání je důležitější než kdy jindy

Dokonce i tehdy, když se lidé snaží být přesvědčiví, není pro ně vždy snadné získat důvěru ostatních jenom tím, co říkají. Proto musíte být pozorní a zvídaví. Poslouchejte hlas a snažte se všimnout si i náznaků emocí, které dotyčný nebo dotyčná prožívá. Slyšíte nějaké známky pochyb nebo paniky? Abyste si poskládali celý obrázek, musíte se snažit všimnout si co nejvíce těchto jemných náznaků, které se v řeči objevují. Pomůže vám to lépe se zorientovat v celém sdělení.

Věnujte se pouze jednomu úkolu najednou

Ve skutečnosti nemůžeme být zcela soustředěni na více než jeden úkol, proto se musíte vždy soustředit na to, co právě děláte. Pokud pracujete s někým na dálku, můžete cítit silné nutkání věnovat se při rozhovoru i další práci. Nepodlehněte mu. Neodpovídejte na e-maily, neuklízejte stůl a ani nebrouzdejte po sociálních sítích. Věnujte svému kolegovi tolik pozornosti, kolik jen můžete. Jedině tak bude vaše spolupráce skutečně efektivní.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues